Actueel

Laatst gewijzigd: 5 februari 2021
* diverse projecten architect Born toegevoegd

PlaatsKerkverbandNieuwbouw / verbouwAantal zitplaatsenStatusProjectpartijenBouwkosten
AlblasserdamGGiNNHaalbaarheid
Almere-Buiten (Generatiecampus)RKNUitvoering
Amsterdam (Jeruzalemkerk)VVoorbereidingArchitect: Van Kooten Architecten
Barneveld
Emmauskerk (vh bethelkerk)
Groen van Prinstererlaan
PKNVVerbouw/renovatie. Gewijzigde indeling.Uitvoering
Beekbergen (GGNNieuwbouw kerkzaal (600 + 150) en verbouw naastgelegen zalenUitvoeringAkoestiek: Geluidburo
Berkenwoude
(Oosteinde 5)
GGNnieuwbouw met 450 zitplaatsenUitvoering (start najaar 2020)Architect: Born
Akoestiek: Geluidburo
Bilthoven
(Oosterlichtkerk)
PKNVVerbouw (250 zitplaatsen)Uitvoering (gereed voorjaar 2021)Architect: Van Kooten
Akoestiek: Geluidburo
BoskoopGGVVerbouw/renovatie/
uitbreiding
Gereed (december 2020)Architect: Born
Akoestiek: GeluidBuro
Aannemer: De Vries en Verburg
Inrichting: Hoekman
Investering: 2 miljoen euro
Doornspijk - NunspeetHHKNKerk 1,000 zitplaatsenVoorbereidingArchitect: Born
Driebergen-Rijssenburg (Lange Dreef)CGKV (bestaande GK aangekocht)600VoorbereidingArchitect: Born
Constructeur: IBT b.v.
Driebruggen (Driebruggen-Oost) zie bij WaarderN
GoedereedeHHKVVerbouw en restauratie rijksmonument tot zalencentrum en pastorieVoorbereidingArchitect: Born
Gorinchem-Dalem
(oost)
PKNNNieuwbouwVoorbereidingArchitect: RoosRos
Hendrik-Ido-AmbachtGGVRenovatie zalencentrum en verduurzamingVoorbereidingArchitect: Born
IJsselmuidenHHKN750Uitvoering5 miljoen (Stentor 7-7-20)
KootwijkerbroekGGiNNNieuwbouw (splitsing met Barneveld) 700+400 zitplaatsenVoorbereidingArchitect: Born
KootwijkerbroekGGVOnderzoek uitbreiding kerkzaalVoorbereidingArchitect: Born
Middelburg (Ontmoetingskerk)PKNNKerk 1.000 zitplaatsenVoorbereidingArchitect: Born
Akoestiek: Geluidburo
Nieuwer Ter AaGGV/NOnderzoek verbouw/renovatie/nieuwbouw kerkgebouwVoorbereidingArchitect: Born
Nunspeet (De Brug)GKV/NGKVVerbouw / uitbreiding
450 zitplaatsen
Uitvoering (juli 2020-maart 2021)
Sliedrecht
(Beth El)
CGKNNieuwbouw ca. 1.200 zitplaatsen + zalen
Voorbereiding (start begin 2020)Architect: Born
Akoestiek: Geluidburo
Sliedrecht (Boazkerk)GGVuitbreiding met galerij (van 566 naar 953)Gereed (juli 2019)Architect: RoosRos
Constructeur: IBT
Installaties; Barth
Akoestiek: Geluidburo
2,5 miljoen euro (bron RD 13-7-19)
Sommelsdijk
(Prutweg 4)
Evang. Gemeente
LachaĆ­-Roi
Vbedrijfspand tot kerkgebouw met nevenruimten (400 + 50 zitpl)VoorbereidingArchitect: Born1,5 miljoen euro
Tholen
(Grindweg)
HHKN240 zitplaatsen + zaal 60 zitplaatsen + zaal + consistorie + halUitvoeringArchitect: Huls1 miljoen euro
(bron RD 7-2016/14-02-19)
UrkOGGVUitbreiding 400 extra naar 1.600 totaalUitvoeringArchitect: Van Beijnum
Constructeur: IBT
Installatieadvies:
B. van der Graaf
VeenGGNNieuwbouw kerk met 500 zitplaatsenVoorbereidingArchitect: Born2,6 miljoen
WaarderHHKNKerk met 700 zitpl + pastorieUitvoering
Yerseke (Steeweg)GGNKerk (1.600 zitplaatsen), pastorie en kosterswoningVoorbereidingArchitect: Van Beijnum
Akoestiek: Geluidburo
15,6 miljoen euro
ZeistGGV/NOnderzoek verbouw/renovatie/ged. nieuwbouw kerkgebouwVoorbereidingArchitect: Born